Konsultacje antykoncepcyjne

Konsultacje lekarskie skierowane do Pań, które dopiero chcą rozpocząć stosowanie antykoncepcji lub poznać nowe metody, a także dla tych które nie są zadowolone z metod, które stosują obecnie. 

Naszej placówce przyświeca idea „antykoncepcji szytej na miarę”, czyli dostosowanej do potrzeb pacjentki tak, aby była bezpieczna, skuteczna, wygodna, akceptowalna finansowo oraz w miarę możliwości, niosła ze sobą korzyści pozaantykoncepcyjne.

Lekarz specjalista ginekolog udziela kompleksowej porady, szczegółowo zapoznaje pacjentkę z dostępnymi na rynku sposobami antykoncepcji, przedstawia sposób ich działania oraz skuteczność.

Przeprowadza wywiad na temat stanu zdrowia pacjentki, jej preferencji, stylu życia, planów związanych z macierzyństwem. W trakcie wizyty istnieje możliwość pobrania odpowiednich badań laboratoryjnych, aby wykluczyć przeciwskazania do danej metody. Wykonywane jest także badanie oraz USG ginekologiczne.